Den stora frågan.

I SD:s partiprogram står att läsa redan i inledningen: ”Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn”.  Vad betyder nu detta. SD är alltså Nationalister och socialt konservativa. Socialkonservativa nationalister? eller konservativa Nationalsocialister? Är det bara min egen lek med ord eller är det SD som medvetet flyttat socialkonservativ framför nationalistisk så att ingen ska …

Den stora frågan. Läs mer »