Skrotbilarna - den här och många andra tavlor kan du köpa hos Tavlor Online

Gör vårfint och köp nya tavlor

Vill du Köpa tavlor?

Vi har hittat en fantastisk webbplats för dig som vill köpa tavlor. Det är Tavlor Online och de har definitivt kunden i fokus. Dessutom är de mycket miljömedvetna och all fotokonst hos dem är helt CO₂ kompenserad.

Händelöp - den här och många andra tavlor kan du köpa hos Tavlor Online
Händelöp – den här och många andra tavlor kan du köpa hos Tavlor Online

Så här skriver man på Tavlor.Online:

Långt innan de började sälja fotokonst på internet hade de bestämt sig. Alla tavlor ska tillverkas och transporteras på ett så hållbart sätt som möjligt. I praktiken innebar det en rad åtgärder.

Bläck och papper

Företaget köper allt bläck i så stora kassetter som möjligt. Självklart återvinns dessa. Dessutom har de valt bort alla medier för utskrift utom papper. Det innebär att om du hellre vill ha plexiglas, aluminium, canvas och allt vad det är så får du handla någon annanstans. Tavlor Online vill inte medverka till att smutsa ner jorden utan anser att alla borde försöka göra den vackrare och renare.

Lagra koldioxid och skapa syre!

Pappersförbrukningen har de alltså löst genom att köpa in tjänsten att plantera träd genom att låta VI-skogen plantera fem träd i östra Afrika. Något som är helt oberoende av tavlans storlek. Även om fem träd är självklart mycket mer än ett papper. Men eftersom man använder bläck och transporter blir det inte för mycket. En bonus i sammanhanget är dessutom att träden under sin livstid producerar mycket mer syre och lagrar mer CO₂ än alla resurser som varje tavla förbrukar under sin färd.

Ingar ramar

Det här har fått till följd att företaget inte säljer några ramar. Det går inte i dagsläget att få fram ramar på ett hållbart sätt. Dessutom är ramar något personligt. Om de skulle massproducera ramar till försäljning vore helt fel ur miljösynpunkt. Istället rekommenderar de alla kunder att gå till närmaste loppis eller second handbutik och där köpa en gammal ram som passar. Därefter kan de köpa en tavla till ramen. Frakterna blir lättare och mindre skrymmande, och dina tavlor billigare och betydligt mer miljösmarta.