Läsare larmar

DALHEM

”Det har aldrig varit så här illa plogat sedan 1968”

En Dalhemsbo har skrivit in till vår tidning och utryckt sin bestörtning över snöröjningen i trakterna av Dalhem. Personen har bott i området sedan 1968 och påstår att det aldrig varit så här dåligt plogat tidigare vid jämförbar nederbörd. Trafikverkets ansvarige tillbakavisar emellertid kritiken.

Till saken hör att det för året skall vara en ny entreprenör som står för snöröjningen. Författaren till skrivelsen undrar nu om det ställs några som helst krav på kompetens och utrustning eller om det bara är priset som är avgör vem som väljs för att sköta snöröjningen.

Vår tidning ringde upp Magnus Pettersson som ansvarar för kommunens snöröjning på Västerviks Miljö och Energi AB.

– I de fall det rör sig om numrerade vägar är det Trafikverket som ansvarar för snöröjning, förklarar Magnus Pettersson. I Dalhem har kommunen så vitt jag vet inte några vägar ska röjas. Det närmaste som faller under kommunens ansvar är inne i Tyllinge där vi har ett par gator.

Vår tidning kontaktar därmed Trafikverket och frågar efter den som ansvarar för snöröjningen av vägarna i Dalhem. Den ansvarige, Jan-Olof Berg vid trafikverket, ber att få kontrollera uppgifterna och återkomma med svar.

– Vi är mycket noga med att vägarna ska skötas enligt vårt uppdrag, berättar Jan-Olof Berg som är projektledare för distrikt Västervik. Därför vill jag få möjlighet att prata med några från vägsträckningen och entreprenören innan jag bemöter kritiken. Det jag vet med säkerhet i nuläget är att ena sträckningen på vägen förbi Dalhem plogades på rätt sätt och i rätt tid men att det tog något längre tid på vägen tillbaka. Orsaken till det hoppas jag få reda på under dagen.

Jan-Olof Berg förklarar att Trafikverket har digitala övervakningssystem som visar var och när de olika sträckorna plogats. Dessutom är personalen ibland ute och testkör vägar för att kontrollera så att plogningen skötts enligt det uppdrag som Trafikverket har.

– Var det dåligt plogat?

– Det var ju rejält snöfall under den helgen, förklarar Jan-Olof, efter vad entreprenören säger tog turen ungefär två timmar, det innebar att när han kom tillbaka där han varit hade det kommit så mycket snö att det såg oplogat ut. Våra GPS-loggar visar att entreprenören kört sträckan och hans uppskattningar stämmer. När han kom fram till E22 igen vände han tillbaka och fick köra sträckan en gång till och sedan såg det betydligt bättre ut då snöandet avtagit. Det stämmer även med uppfattningen från de boende som vi varit i kontakt med.

– Sedan är det ju inte Trafikverkets ansvar att avskaffa årstiderna. Som alla fått lära sig gäller att anpassa hastigheten efter väglaget. De tider vi har att rätta oss efter följer vi, men visst kan det hända att det uppstår brister, exempelvis om någon kör sönder. Då kan det ta någon timme extra att få tag på ersättare.

Roger M Carlsson